top of page

Oniks, mednarodna trgovina d.o.o. (v nadaljevanju Oniks/podjetje/ponudnik) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo Podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov ponudniku je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju tudi ZVOP-2)) , Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju tudi ZEKom-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Oniks za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • naslov elektronske pošte

  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.
Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.
Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.oniks.eu za namen prenosa kataloga, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe ponudbe.

S soglasjem k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali naročilu na novice preko elektronske pošte, uporabnik dovoljuje ponudniku, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje ponudniku, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje novic preko elektronske pošte, telefonske številke ali Facebook Messengerja in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletne strani in ponudnika, ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

Navedene podatke lahko podjetje, obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 3 mesece za udeležence nagradnih iger, 10 let za zmagovalce nagradnih iger ter do odjave naročnika na novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Od prejemanja sporočil preko posameznih komunikacijskih kanalov se lahko posameznik kadar koli odjavi s sporočilom na e-poštni naslov stas@oniks.eu

Ponudnik ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Uporabnik ima pravico do informacij o osebnih podatkih s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Podjetje Oniks, mednarodna trgovina d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na: brane@oniks.eu.

Obvestila o stanju ponudbe: Pridržujemo si pravico, da vas na telefonsko številko, ki ste jo vpisali v postopku povpraševanja, preko sms sporočila oz. preko email sporočila oz. preko telefonskega klica obvestimo, o stanju ponudbe.

Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila ali se na kakšen drug način prijavite na obvestila.

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na stas@oniks.eu ali s klikom na povezavo »Odjava« na dnu promocijskih elektronskih sporočil.

Vsak uporabnik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

  • pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo,

  • pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki,

  • pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo,

  • pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,

  • pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti,

  • pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave,

  • pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Uporabnik je seznanjen, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov brane@oniks.eu.

Uporabnik je seznanjen, da lahko ponudnik za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, dauporabnika ne more zanesljivo identificirati.
Uporabnik je seznanjen, da mora ponudnik na uporabnikovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Ponudnik osebne podatke uporabnika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov uporabnika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov brane@oniks.eu) ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri ponudniku.

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne strani. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočilo tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od ponudnika zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo ponudbe, preko kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku ponudbe prišlo do dodatnih vprašanj oz. težav.

Za vsa vaša vprašanja je ponudnik na voljo preko E-pošte: stas@oniks.eu ali po telefonu na 070 521 390 od ponedeljka do petka med 8:00 in 15:00 uro.

Zadnja posodobitev Politike zasebnosti: 5. november 2023
Oniks, mednarodna trgovina d.o.o.
Celje, november 2023

Politika zasebnosti

bottom of page